СШ1 – Општа и неорганска хемија, 15. час: Количинска концентрација

Предавач: Бранислава Галић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред