СШ1 – Техничко цртање са машинским елементима, 8. час: Ортогонална пројекција равног лика на три равни и тела...

Предавач: Милица Весковић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред