СШ1 – Техничко цртање са машинским елементима, 6. час: Ортогоналне пројекције тачке на три равни

Име предавача: Игор Марцикић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред