СШ1 – Техничко цртање и машински елементи, 11. час: Котирање 2

Предавач: Биљана Газибарић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред