СШ1 – Општа и неорганска хемија, 35. час: Пета (Va) група периодног система елемената

Предавач: Ивана Поповић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред