СШ1 – Техничко цртање и машински елементи, 4. час: Стандардни формати техничких цртежа, техничко писмо

Предавач: Дејан Милојковић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред