СШ1 – Техничко цртање са машинским елементима, 12. час: Толеранције дужинских мера

Предавач: Биљана Газибарић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред