СШ1 – Основи графичке технике, 8. час: Компјутерски слог

Предавач: Миодраг Дорословачки

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред