СШ1 – Техничко цртање са машинским елементима, 9. час: Пресеци

Предавач: Милица Весковић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред