СШ1 – Општа и неорганска хемија, 12. час: Водонична веза

Име предавача: Наташа Николоски

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред