СШ1 – Општа и неорганска хемија, 2. час: Основни хемијски закони

Предавач: Марија Ђуровић8

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред