СШ1 – Општа и неорганска хемија, 6. час: Мол, моларна маса, моларна запремина - задаци

Предавач: Татјана Пајић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред