СШ1 – Општа и неорганска хемија, 4. час: Хемијски симболи, формуле и хемијске једначине

Предавач: Татјана Пајић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред