СШ1 – Техничко цртање и машински елементи, 10. час: Котирање

Предавач: Биљана Газибарић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред