СШ1 – Општа и неорганска хемија, 31. час: Друга (IIa) група периодног система елемената

Предавач: Бранислава Галић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред