СШ1 – Основи графичке технике, 9. час: Израда копирних предложака

Предавач: Миодраг Дорословачки

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред