СШ1 – Општа и неорганска хемија, 22. час: Соли – подела, добијање и примена

Предавач: Иван Вукићевић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред