СШ1 – Општа и неорганска хемија, 3. час: Основни хемијски закони

Предавач: Татјана Пајић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред