СШ1 – Техничко цртање са машинским елементима, 1. час: Значај техничког цртања, врсте техничког цртежа, размера, типови линија

Предавач: Марица Вучуровић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред