СШ1 – Општа и неорганска хемија, 37. час: Фосфор – добијање и једињења, вештачка ђубрива

Предавач: Ивана Поповић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред