СШ1 – Општа и неорганска хемија, 32. час: Магнезијум и калцијум - добијање, својства и примена

Предавач: Бранислава Галић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред