СШ1 – Општа и неорганска хемија, 30. час: Прва (la) група периодног система елемената. Натријум и калијум

Предавач: Ивана Станојевић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред