СШ1 – Општа и неорганска хемија, 19. час: Киселине, подела, добијање и својства

Предавач: Сања Јовелић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред