СШ1 – Општа и неорганска хемија, 36. час: Азот – добијање и једињења

Предавач: Ивана Поповић

Хемија, неметали и графичарство – 1. разред